OVER OVI

Stichting Oog voor Iedereen wil dat echt iedereen mee kan doen in de samenleving. Op dit moment zijn er nog heel veel websites niet toegankelijk voor mensen met een beperking. Oog voor iedereen wil hier meer bewustzijn voor creëren door Onderwijs, Overheid en Ondernemers te laten ervaren dat zij nu 25% van de Nederlanders uitsluiten van hun product. 

Wilhelm van de Glind, Detty van den Top, Gea Weersma

vlnr: Wilhelm van de Glind, Detty van den Top, Gea Weersma

HET PROBLEEM

Maar liefst 95% van alle websites blijkt niet goed toegankelijk te zijn voor mensen met verschillende beperkingen. Vaak wordt er alleen gekeken naar het design van de website, en niet naar de toegankelijkheid. Zo zijn kleurgebruik, afbeeldingen zonder label, animaties, video’s, formulieren en navigatie van de website een aantal struikelblokken voor veel mensen. Hierdoor kunnen die mensen niet goed meedraaien in de samenleving, omdat digitale informatie slecht te verkrijgen is. 

WAAROM IS DIT BELANGRIJK

Alle (semi-)overheidswebsites, waaronder die van gemeenten, dienen sinds 2008 toegankelijk te zijn. Deze organisaties moeten ook een toegankelijkheidsverklaring op hun website plaatsen waaruit de status en voortgang blijkt. Helaas wordt er nog niet voldaan aan veel wettelijke regels. 

Op 3 augustus 2016 trad het VN-verdrag voor de rechten van personen met een beperking in werking. Het verdrag geeft mensen met een beperking dezelfde rechten als ieder ander. Hiermee komt een inclusieve samenleving, waarin iedereen meedoet. Het is hierbij verplicht om te voldoen aan verschillende eisen die zijn opgesteld. Als websites met deze richtlijnen goed in elkaar zitten kunnen ze door iedereen worden gebruikt, ook door bezoekers met een beperking. In het VN-verband is afgesproken dat in  2019 nieuwe websites moeten voldoen aan het VN-verdrag, en in 2021 alle websites. 

AANTREKKELIJK VOOR BEDRIJVEN

Voor bedrijven is het aantrekkelijk om een toegankelijke website te hebben. Zo zijn er dus 4 miljoen mensen extra die jouw website kunnen bezoeken, wat dus 4 miljoen potentiële klanten zijn. Daarnaast is een toegankelijke website beter vindbaar in de zoekmachines zoals Google. 

WAT OVI WIL DOEN

OVI, oftewel Oog voor Iedereen vindt het tijd voor verandering. Als eerste vindt OVI het belangrijk om bewustwording te creëren bij bedrijven en iedereen die hier invloed op heeft. Daarnaast is bewustwording bij websitebouwers en toekomstige websitebouwers belangrijk, omdat zij uiteindelijk de websites toegankelijker kunnen maken. 

Je kan ook partner worden bij OVI. Dit houdt in dat er regelmatig controles en een quickscan op je website worden uitgevoerd, met een toegankelijkheidsrapport waarin verbeterpunten staan voor je website. Zo kun je als bedrijf je website toegankelijk maken voor iedereen. Dit wordt uitgevoerd door OVI en studenten samen met mensen met verschillende beperkingen. 

 

Daarnaast is OVI met nog veel meer verschillende projecten bezig om de deelname aan de maatschappij te vergroten voor mensen met verschillende beperkingen. Zoals het geven van presentaties bij (zakelijke) evenementen of bijeenkomsten.

Ons huidige project is in samenwerking met het Bartimeus Fonds. Als je website toegankelijk is voor blinden en slechtzienden, dan is hij toegankelijk voor iedereen. 

Oog Voor Iedereen heeft de ANBI-status: RSIN 8589.90.131

 

Huidige bestuur:

  • Gea Weersma - Voorzitter

  • Wilhelm van de Glind - Penningmeester

  • Jessica Mol - Secretaris

Bestuur doet het werk voor Stichting Oog voor Iedereen vrijwillig, zonder geldelijke beloning

Wilt u Stichting Oog voor Iedereen steunen? U kunt een gift overmaken naar NL 44 RABO 0341 6559 61 t.n.v. Stichting Oog voor Iedereen.